Wróć do: Regulamin Fundacji MyMind Polska

 

Fundacja MyMind Polska dba o poufność danych na wszystkich poziomach interakcji z wszystkimi tymi, którzy poszukują informacji lub wsparcia zdrowia psychicznego. Regulamin poufności zawarty jest pomiędzy osobą fizyczną i Fundacją oraz pomiędzy osobą fizyczną i pracownikiem (jak również wolontariuszem, praktykantem) MyMind.

Postanowienia:

 1. Informacje będą traktowane niezwykle poufne i nie będą ujawniane osobom spoza organizacji MyMind company limited by guarantee oraz Fundacji MyMind Polska, za wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych poniżej. By zapewnić najlepszą możliwą pomoc dla naszych klientów może być konieczne, podzielenie się informacjami z dedykowanym dyrektorem klinicznym lub pracownikiem operacyjnym MyMind.
 2. Informacja o kliencie nie będzie przekazywana osobom, które nie są pracownikami lub wolontariuszami MyMind.
 3. Dane osobowe klienta nie będą udostępniane osobom trzecim, nawet jeśli dana osoba jest członkiem rodziny, z wyjątkiem szczególnych okoliczności opisanych poniżej.
 4. Pracownik biura może użyć przycisku “wycisz” w telefonie, jeśli jest to niezbędne dla uzyskania dotatkowych informacji lub pomocy od współpracownika podczas rozmowy z klientem.
 5. Informacje o kliencie będą przekazywane do innej firmy lub organizacji tylko za zgodą klienta. Jeśli pracownik MyMind zamierza uzyskać dodatkowych informacji na temat klienta od innej firmy lub organizacji to musi zdobyć stosowną zgodę klienta.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z klientami, którzy są w wieku powyżej 16 lat, bez konieczności uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jednakże każdy pracownik MyMind zawsze będzie zachęcać te osoby, które mają mniej niż 18 lat, aby omówić kwestię korzystania z usług MyMind z rodzicami (patrz niżej: wyjątki).

Wyjątki:

W pewnych okolicznościach MyMind company limited by guarantee in Fundacja MyMind Polska zastrzega sobie prawo do zerwania regulaminu poufności jeżeli uznane jest to za konieczne. Okoliczności te obejmują:

 1. Jeśli klient jest poniżej 18 roku życia i ujawnia informacje, które mogą wskazywać na zagrożenie życia swojego lub innych.
 2. Jeśli psycholog w trakcie sesji, lub pracownik podczas rozmowy, z klientem stwierdzi, że klient stanowi zagrożenie dla siebie lub innych.
 3. Jeśli podane informacje wskazują, że przestępstwo zostało popełnione.
 4. Jeśli podane informacje, wskazują na możliwe zagrożenie terrorystyczne.
 5. W sytuacji, gdy MyMind proszone jest o podanie informacji o kliencie przez Policję lub jakiegokolwiek innego przedstawiciela urządu lub organu sądowego, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy takich uprawnień ustawowych lub statutowych.

Zdajemy sobie sprawę, że klienci pozostają odpowiedzialni za własne życie, nawet jeśli to oznacza, że decydują się odebranie własnego życia. W każdej tego typu sytuacji zachęcamy klienta do uzyskania pomocy i wsparcie ze strony właściwego organu służby zdrowia lub do wezwania karetki pogotowia. We wszystkich tego typu przypadkach, jeżeli decyzja ma być podjęta o złamaniu regulaminu poufności, to zostanie to zrobione tylko po konsultacji z dyrektorem klinicznym lub członkiem zespołu zarządzającego. Każdy pracownik MyMind będzie utrzymywać staranne notatki o wszelkich tego typu wypadkach, a wszystkie działania podjęte zostaną zapisane .

Tego typu sytuacje mogą być stresujące dla pracowników MyMind dlatego podejmujemy stosowne kroki w których wszyscy pracownicy otrzymują odpowiednie szkolenie i regularny dostęp do grupy superwizyjnej.

Zapiski z sesji, statystyki, ewaluacja i nadzór kliniczny:

 1. Rekordy klientów
  – Wszelkie notatki  z sesji są przechowywane w bezpieczny sposób.
  – Wszelkie dane osobowe, adresy i numery telefonów są przechowywane w bezpieczny sposób.
  – Wszelkie informacje dotyczące klientów są niszczone po upływie 5 lat od zakończenia sesji w MyMind.
  – Każdy klient, może poprosić kopie swoich dokumentów jakie przechowujemy.
 2. Korespondencja i elektroniczne wiadomości
  – Wszelka korespondencja z MyMind jest przechowywana w bezpieczny sposób..
  – Wszelka korespondencja zostanie zniszczona po upływie 5 lat.
  – Część komunikacji, wiadomości z informacjami zwrotnymi na temat serwisów MyMind mogą być przechowywane i używane po upływie 5 lat.
  – Zgoda od autora wiadomości jest wymagana w przypadku publikacji wiadomości.
  – Informacje o kliencie nie będą wykorzystywane w celach reklamowych, chyba że została uzyskana zgoda.
 3. Analiza danych
  – Zbierane dane pomagać będą w planowaniu serwisów, analizie statystycznej, marketingu i / lub superwizji.
  – Gromadzone dane używamy wyłącznie w celu oceny i monitorowania usług jakie oferujemy, dane te nie będą w żadnym wypadku zawierać poufnych informacji, z wyjątkiem niektórych przypadków do celów superwizyjnych.
  – W pewnych przypadkach w celach medialnych możemy użyć dane statystyczne lub część historii danego klienta, zmieniając dane osobowe, które nie pozwolą na identyfikację.
 4. Znajomość regulaminu poufności
  – Wszyscy pracownicy MyMind otrzymują dostęp do bazy regulaminów i przepisów obowiązujacych w MyMind.
  – Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że nasi pracownicy są przeszkoleni i mają wiedzę na temat obowiązujących regulaminów i przepisów obowiązujacych w MyMind.

Niniejszy regulamin odnosi się do wszystkich pracowników i wolontariuszy MyMind Limited by Guarantee i Fundacji MyMind Polska. Wszyscy pracownicy otrzymują szkolenie w zakresie jego stosowania. Regulamin poufności weryfikowany jest conajmniej raz w roku.

Aktualizacja: 27 czerwca 2016

Wróć do: Regulamin Fundacji MyMind Polska