Aktualizacja: Listopad 2013

Maria Staszczuk-Krystew – Prezes Zarządu Fundacji

Karolina Tarnawska – Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji

Krystian Fikert – Fundator